Aalten - Bredevoort

Aalten - Bredevoort

VVV Agentschap Aalten
Markt 14
7121 CS Aalten
T 0543-473052
vvvaalten@planet.nl
www.vvvaalten.nl

VVV Agentschap Bredevoort
Markt 8
7126 AZ Bredevoort
tel. (0543) 45 23 80
vvvbredevoort@gmail.com
www.vvvbredevoort.nl

VVV Dinxperlo
Raadhuisstraat 8
7091 CK Dinxperlo
tel. (0315) 64 20 50
info@vvvdinxperlo.nl
www.vvvdinxperlo.nl

"Volop variatie in en om Aalten". Lekker landelijk. Dat typeert de gemeente Aalten het best. Een plek waar het leven goed is. Vriendelijke mensen, mooie fiets- en wandelroutes (ook over de Duitse grens!), heerlijke terrassen. Een gezellig winkelcentrum waar je nog gratis kunt parkeren en je alle winkels vindt die je maar nodig hebt. Wegen in het buitengebied waar je écht de reeën ziet oversteken. Alles puur natuur! En vlakbij, het authentieke stadje Bredevoort, dat nationaal bekend is als boekenstad en waar iedere maand wel een bijzondere boekenmarkt wordt gehouden. Maar de gemeente Aalten biedt ook het bijzondere grensplaatsje Dinxperlo. Uniek, omdat hier de stoeprand de rijksgrens vormt. Links zie je Duitse lantaarnpalen, rechts Nederlandse. En je vindt er een Metzgerei en een slager. Je wandelt zo heen en weer tussen Nederland en Duitsland. Europese integratie avant-la-lettre!

Geschiedenis Aalten
In de Franse Tijd werden enkele gemeentelijke herindelingen ingevoerd door het afschaffen van de heerlijkheid Bredevoort. De heerlijkheid werd in 1795 opgedeeld in vier gemeenten, Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en Winterswijk. In 1798 werden deze gebieden weer verenigd in het Ambt Bredevoort. In 1811 werd het Ambt Bredevoort weer in drie mairieën opgedeeld: Aalten/Bredevoort, en Winterswijk. In 1813 worden Aalten en Bredevoort weer beide zelfstandige gemeenten. Echter in 1818 wordt Bredevoort opnieuw bij de gemeente Aalten gevoegd. Op 1 januari 2005 werd de gemeente Dinxperlo opgeheven en samengevoegd bij de gemeente Aalten. De buurtschap De Heurne ten noorden van Dinxperlo, die deel uitmaakte van de gemeente Dinxperlo en lokaal bekend staat als "Dinxperlose Heurne" , viel vanaf dat moment ook onder de nieuwe gemeente. Hierdoor kan verwarring optreden. De buurtschap Heurne, vanaf de grensovergang Heurne-Hemden ten zuiden van Aalten ("Aaltense Heurne"), ligt ook in de gemeente Aalten.

Geschiedenis Bredevoort
Bredevoort komt voor het eerst voor op de lijst met bezittingen van Filips I van Heinsberg, aartsbisschop van Keulen uit 1188, welke in die tijd drie aandelen van het kasteel Bredevoort bezit. Onder de heerlijkheid Bredevoort vielen naast het kasteel met voorburg Bredevoort, ook de dorpen Aalten, Dinxperlo en Winterswijk met hun buurtschappen. Na Herman en Johan van Bredevoort erfden de graaf van Lohn en de graaf van Steinfurt ieder een deel van de Heerlijkheid.

Munt- en stadsrechten
Toen de graaf van Steinfurt zijn deel verkocht aan Engelbert II van Berg de bisschop van Münster en de graaf van Lohn zijn deel overgaf aan Otto I van Gelre de graaf van Gelre, begon de strijd om het gehele bezit van de heerlijkheid tussen Münster en Gelre. Die strijd duurde twee eeuwen. Vanaf 1326 kwam Bredevoort feitelijk onder Gelders beheer. In 1350 kreeg Bredevoort muntrecht. De muntheer was kastelein Gerard Vullinc. Vullinc liet omstreeks 1350 op eigen naam 'kwart groten' slaan naar het voorbeeld van de munten van Reinald II van Gelre (1326 – 1343). Willem III van Gulik de hertog van Gelre verpandt in 1388 de heerlijkheid aan Hendrik III van de Rijksheerlijkheid Gemen, wiens zoon en kleinzoon ook pandheer van Bredevoort waren. In 1388 kreeg Bredevoort stadsrechten. Tussen 1492 en 1526 was de graaf van Steinfurt pandheer, waarna het bestuur weer rechtstreeks onder de Gelderse hertog kwam, totdat de laatste werd verslagen door Keizer Karel V, die daardoor Heer van Bredevoort werd. Maarten van Rossum was tot zijn dood pandheer van Bredevoort zowel onder de laatste hertog als onder Keizer Karel V.

Huis van Oranje
Na Karel V werd koning Filips II heer van Bredevoort en hij gaf de heerlijkheid in 1562 in pand aan Dirk van Bronkhorst-Batenburg. Het valt vanaf dat moment bestuurlijk onder de Heerlijkheid Anholt. In 1572 begint voor Bredevoort de Tachtigjarige Oorlog en werd de stad kortstondig door de Geuzen ingenomen, de Geuzen vluchtten echter voor de komst van Don Frederik en plunderden voor de aftocht het kasteel en de kerken. Bredevoort krijgt een Spaans garnizoen. In 1597 werd Bredevoort belegerd en ingenomen door het Staatse leger onder leiding van Prins Maurits. Het beleg was onderdeel van Maurits' veldtocht van 1597, Maurits' succesvolle offensief tegen de Spanjaarden in het oosten van de Republiek. Na de afzwering van Filips II werden de Staten van Gelre 'Heer van Bredevoort' en die stelden in 1612 Maurits aan als pandheer, waarvoor hij 50.000 goudguldens betaalde. In 1606 probeerde een Spaans leger Bredevoort bij verrassing in te nemen, maar de stad werd ontzet door Frederik Hendrik waarna de middeleeuwse stadsmuren vervangen werden door moderne vestingwerken naar ontwerp van Adriaen Anthonisz. In 1696 werd de Heerlijkheid door de Staten van Gelre cadeau gedaan aan koning-stadhouder Willem III. Zo kwam de heerlijkheid geheel in bezit van de Nassaus. Tot de Bataafse Revolutie in 1795 bleef de heerlijkheid een persoonlijk bezit van de Oranjes. Nadien bleef alleen de titel "Heer van Bredevoort" behouden. Een van de titels van Koningin Beatrix is daardoor nog steeds 'vrouwe van Bredevoort'.

Kruittorenramp
Bij de Kruittorenramp in 1646 sloeg de bliksem in de kruittoren, waardoor het kasteel ontplofte en diverse mensen omkwamen. Hieronder bevonden zich de drost Haersolte van Bredevoort en zijn gezin. Slechts een zoon, Anthonie, was op dat moment niet thuis en overleefde de ramp.

Tweede wereldoorlog
In Bredevoort waren in 1939 vrij veel bewoners aangesloten bij de NSB, in de gemeente Aalten bedroeg het percentage stemmers 7,7% waarvan 26,3% afkomstig uit Bredevoort. Vanaf begin 1942 moeten ook de Bredevoortse burgers voor dwangarbeid naar Duitsland. In het voorjaar van 1943 werden de klokken uit de kerktorens gehaald, waarbij een monumentale klepklok uit 1454 in Bredevoort mocht blijven, drie klokken uit de St. Gregoriuskerk zijn nooit teruggekomen.

De laatste twee weken van maart 1945 zijn de meest angstige geweest, het front kwam steeds dichterbij. Bocholt werd gebombardeerd. Aanvanklijk leek het erop dat de Duitsers zich nog wilden ingraven. De vluchtende Duitsers bliezen daarbij (op twee na) alle bruggen over de Slinge- en Schaarsbeek op en staken hun munitie in brand waarbij een boerderij in vlammen opging en een auto opgeblazen werd. Die dag trokken bewoners met oranje vlaggen door de straten en zongen het Wilhelmus. De bevrijding op 31 maart 1945 was een feit.

Deel op:

Nieuwsbrief

Word Nieuwsbrief-abonnee en blijf op de hoogte van het laatste toeristische nieuws uit de Achterhoek!

E-mailadres: *

* = Verplicht

Geocaching
Gelderse Streken
Kampernel
© Achterhoek 2014